0_ba-minh-phuong.jpg

Infographic: Những nữ doanh nhân mới nổi châu Á

24-05-2018

Việt Nam xuất hiện 1 nữ doanh nhân trong danh sách là bà Đặng Minh Phương, CEO của MP Logistics.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 83 trang (826 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2