Larry Page, người viết nên lịch sử thế giới cùng Google

24-09-2015

Larry Page đã nhường "sân khấu" của Google cho Sundar Pichai nhưng điều đó không có nghĩa ông rút lui vào hậu trường, bằng trí thông minh và mong ước làm thế giới tốt đẹp hơn của mình, ông chắc chắn sẽ còn làm được nhiều hơn là chỉ một cỗ máy tìm kiếm. Infographic này là để tri ân một trong những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại.


Larry Page, người viết nên lịch sử thế giới cùng Google
Larry Page, người viết nên lịch sử thế giới cùng Google
Larry Page, người viết nên lịch sử thế giới cùng Google
Larry Page, người viết nên lịch sử thế giới cùng Google

Theo Khoa Học

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2