0_gonpo-2.jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 16: Lạt ma Yuto Yundain Gongbo, ông tổ của y học truyền thống Tây Tạng

10-02-2019

NIENLICH.VN - Lạt ma Yuto Yundain Gongbo được coi là người sáng lập chính của nền y học Tây Tạng, dựa trên thành phần Tứ tụng y học của ông. Đóng góp quan trọng khác của ông đối với văn hóa Tây Tạng là Yuthok Nyingthik, tên đầy đủ là Yuthok Nyingthik Guru Sādhanā.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 88 trang (871 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2