0_mai-huu-tin.png

Chân dung người "giải cứu" Gỗ Trường Thành

08-04-2017

Trước Gỗ Trường Thành, ông Mai Hữu Tín đã nổi tiếng với thương vụ giải cứu Giấy Sài Gòn.

Content1 (mobil)
content1
Trang 2 của 63 trang (624 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2