0_00(1).jpg

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ chi 5 tỷ USD để mua và tặng sách?

04-07-2018

Trung Nguyên Legend của ông chủ Đặng Lê Nguyên Vũ vừa công bố số lượng sách trao tặng dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn sách với nguồn lực chi phí gần 5 tỷ USD.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 86 trang (854 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2