0_KNIGHT.jpg

Bài học thành công từ cha đẻ của Nike

02-04-2017

Từ khi IPO vào năm 1980 cho đến nay, giá trị cổ phiếu của hãng giày Nike do Phil Knight thành lập đã tăng đến hơn 700 lần.

Content1 (mobil)
content1
Trang 4 của 65 trang (641 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2