0_wei.JPG

Vi Thiếu Bá: Ông chủ nhà thuốc Nhị Thiên Đường, Chợ Lớn

23-10-2017

NIENLICH - Người dân cốt lấy cái ăn làm trước hết, kế sau đó là thuốc, nên có Nhị Thiên Đường (Dân dĩ thực vi thiên, dĩ dược vi đệ nhị thiên, tức vị Nhị Thiên Đường)

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 68 trang (674 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2