0_nguyen-huu-long.png

Nhà sáng lập Shin Cà Phê: Đến với cà phê vì quá nghèo, hai lần khởi nghiệp thất bại và hiện bán ra thị trường 500 tấn/năm

07-09-2019

“Thất bại là tất yếu vì chúng tôi có quá ít kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu và gần như tất cả các kỹ năng cần thiết để làm kinh doanh”, Long nhớ lại.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 96 trang (957 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2