0_ceo-eric-yuan.jpg

CEO Eric Yuan: Tỷ phú Internet lấy cảm hứng kinh doanh từ Bill Gates

20-04-2019

NIENLICH.VN - Vào năm 1994, Yuan đã được truyền cảm hứng từ bài phát biểu mà Gates đã thực hiện tại Nhật Bản về tương lai của internet, khi đó chúng vẫn chưa phổ biến như ngày nay.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 94 trang (939 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2