0_bill.jpg

10 người giàu nhất hành tinh có gần 600 tỷ USD

06-03-2017

Theo Bloomberg Billionaire Index, Bill Gates vẫn dẫn đầu với hơn 85 tỷ USD, theo sau là người bạn 26 năm của ông - Warren Buffett với hơn 77 tỷ USD.

Content1 (mobil)
content1
Trang 6 của 63 trang (624 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2