25082014_040823S100_LEE.jpg

Lee Byung-Chul – nhà sáng lập thương hiệu Samsung

25-04-2014

Kỷ lục Vietkings - Samsung có nghĩa là "Ba ngôi sao" giải thích cho biểu tượng ban đầu của công ty.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 63 của 68 trang (673 bài)Đầu<...6162636465...>Cuối
Content2 (mobil)
content2