26052015_080540S100_w620h405f1c1-files-articles-2015-1089269-nguyen-hai-ninh-doanhnhansaigon.jpg

Nguyễn Hải Ninh và "giấc mơ cà phê"

26-06-2015

Bắt đầu với một cửa hàng vào tháng 9 năm ngoái, tính đến nay chuỗi cửa hàng cà phê The Coffee House (TCH) ��ã tăng lên con số 9 với mức phục vụ hơn 3.000 lượt khách mỗi ngày. Nguyễn Hải Ninh, Giám đốc Điều hành của TCH cho biết đây chưa phải là cột mốc cuối cùng của Công ty trong năm nay.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 66 của 86 trang (854 bài)Đầu<...6667686970...>Cuối
Content2 (mobil)
content2