0_Jack-Ma-the-Founder-of-Alibaba.jpg

Jack Ma rời khỏi các vị trí của Alibaba trước khi chuyển giao quyền điều hành vào tháng 9

19-03-2019

NIENLICH.VN - Các quan chức Alibaba nói rằng động thái mới nhất này là hoạt động bình thường trong ngành.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 9 của 96 trang (958 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2