0_tim-cook2.jpg

CEO Tim Cook thổi hồn vào các sản phẩm cũ

20-11-2017

Đằng sau những con số ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận, CEO Tim Cook đã giải quyết được hai vấn đề lớn của Apple.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 172 trang (1716 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2