0_Maryam_Mirzakhani_web.jpg

Cuộc đời nhà khoa học nữ thiên tài vượt mọi định kiến

21-07-2017

Là một người Iran, một phụ nữ và cũng là một người nhập cư; cuộc đời ngắn nhưng quý giá của nữ giáo sư bạc mệnh 40 tuổi là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo.

Content1 (mobil)
content1
Trang 1 của 154 trang (1538 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2