Sự Kiện Kỷ Niệm - 04.06.2019: Kỷ niệm 51 năm bằng sáng chế DRAM được cấp cho Robert Dennard, năm 1968

04-06-2019

NIENLICH.VN - Ngay sau khi Dennard nhận được bằng sáng chế của mình, Intel đã chế tạo chip DRAM 1 kilobit rất thành công bằng cách sử dụng thiết kế tế bào ba bóng bán dẫn.

DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) được cấp bằng sáng chế vào ngày 4 tháng 6 năm 1968, khi Dṛ Robert Dennard thuộc Trung tâm nghiên cứu IBM TJ Watson được cấp bằng sáng chế cho một cell DRAM một bóng bán dẫn và ý tưởng cơ bản đằng sau tế bào ba bóng bán dẫn.

Công việc của Dennard mô tả cách ông được truyền cảm hứng từ sự đơn giản của bộ nhớ từ tính kết hợp với công việc ông đang làm với các bộ nhớ bóng bán dẫn oxit kim loại.

Ngay sau khi Dennard nhận được bằng sáng chế của mình, Intel đã chế tạo chip DRAM 1 kilobit rất thành công bằng cách sử dụng thiết kế tế bào ba bóng bán dẫn, trong khi một số nhà sản xuất đã sản xuất chip 4 kilobit sử dụng tế bào bóng bán dẫn đơn của mình vào giữa những năm 1970.

Theo bằng sáng chế, US số 3,387,286 (Bộ nhớ bóng bán dẫn hiệu ứng trường), 'Bộ nhớ được hình thành từ một loạt các ô nhớ được điều khiển để đọc và ghi bởi các dòng từ và bit được kết nối với các ô.'

Hình 1 của bằng sáng chế minh họa các kết nối điện của bộ nhớ và Hình 2 cho thấy 'các khung nhìn trên cùng và mặt cắt của một phương án của một ô nhớ cho mạch của Hình 1, trong đó ô được hình thành trong một mạch tích hợp trên một đế đơn.'

Các công trình của Dennard thực hiện là những gì sẽ trở thành một phần công cụ của các máy tính để bàn đầu tiên khiến ông trở thành người được trao tặng Huân chương Công nghệ Quốc gia năm 1988, được Tổng thống Ronald Reagan trao cho ông. Ông cũng được giới thiệu vào Hội trường danh vọng nhà phát minh quốc gia vào năm 1997 và được đặt tên là thành viên của IBM.


Khang Nguyễn - http://nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2