Sự Kiện Kỷ Niệm – 06.03.2019 – Kỷ niệm 150 năm Dmitri Ivanovich Mendeleev tạo ra phiên bản đầu tiên của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, năm 1869

06-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào trước năm 1869 người ta đã phát hiện được khá nhiều nguyên tố hóa học, thế nhưng người ta vẫn chưa biết giữa các nguyên tố liệu có mối quan hệ gì với nhau không. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu , tìm ra cách phân loại các nguyên tố nhưng chưa ai tìm được nguyên tắc phân loại đúng đắn nên quy luật thay đổi tính chất của các nguyên tố vẫn còn là một câu đố.

Vào năm 1869, giáo sư trường đại học Peterbourg là Mendeleev (1834 - 1907) đã tiến hành nghiên cứu việc phân loại các nguyên tố. Cuối cùng Mendeleev đã phát hiện ra sự thay đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố theo khối lượng nguyên tử (thời đó người ta gọi là nguyên tử lượng) của chúng.

Ông sắp xếp 63 nguyên tố hóa học đã được phát hiện vào thời kỳ đó vào bảng tuần hoàn các nguyên tố.  Các nguyên tố ở trên cùng một cột là cùng họ, ở trên cùng một hàng là cùng chu kì.

Ông đã chỉ ra rằng "các nguyên tố (hay các hợp chất đo các nguyên tố tạo thành) có tính chất thay đổi tuần hoàn theo khối lượng nguyên tử của chúng". Mendeleev đã mạnh dạn thay đổi khối lượng của một số nguyên tố, thay đổi vị trí của nhiều nguyên tố để nhiều ô trống trong bảng phân hạng và chỉ ra rằng ở chỗ các ô trống chính là các nguyên tố hóa học còn chưa được phát hiện đồng thời cũng đưa ra các dự đoán về tính chất của các nguyên tố đó. Vào năm 1869 Mendeleev chính thức công bố bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố.

Theo Liên Minh Kỷ  Lục Thế Giới (Worldkings.org)


Theo Vân Nguyễn - kyluc.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2