TIME – Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2017 – Lãnh đạo: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Stewart Butterfield

13-09-2017

NIENLICH - Charles Ellis Schumer là một chính trị gia người Mỹ, Thượng nghị sĩ cao cấp của New York và là thành viên của Đảng Dân chủ.

Schumer sinh ra ở Brooklyn, con trai của doanh nhân Selma và Abraham Schumer, là một nội trợ. Gia đình ông là người gốc Do Thái.

Trước khi được bầu vào Thượng viện, Schumer phục vụ trong Hạ viện từ năm 1981 đến năm 1999, lần đầu tiên đại diện cho Quốc hội 16 của New York trước khi được tái phân bổ cho quận 10 của Quốc hội vào năm 1983 và quận 9 của Quốc hội vào năm 1993. Ông là người gốc Brooklyn và tốt nghiệp Harvard và Trường Luật Harvard, ông là thành viên ba kỳ của Hội nghị Bang New York từ năm 1975 đến năm 1980.

Cựu thượng nghị sĩ Harry Reid viết: “Trong vài năm qua, người duy nhất tôi đã nói chuyện với nhiều hơn Thượng nghị sĩ Chuck Schumer là vợ tôi Landra. Tuy nhiên, Schumer và tôi đã phải làm một quy tắc: không có cuộc gọi điện thoại sau 10 giờ chiều. Qua tất cả, Schumer và tôi đã trở nên rất thân thiết. Anh ta là một người đàn ông tốt, và không ai chuẩn bị sẵn sàng để lãnh đạo các thượng nghị sĩ Thượng viện trong thời gian khó khăn này.

Mọi người đều biết ông có một tâm trí mạnh mẽ cho chính trị, nhưng ông cũng là một người đàn ông có đạo đức sâu sắc, người sẽ đứng vững cho các giá trị Dân chủ.”


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2