0_w620h405f1c1-files-articles-2016-1096496-ray-dalio.jpg

Kế hoạch kế vị Ray Dalio tại Bridgewater

12-04-2016

Ray Dalio đã đưa Bridgewater trở thành một trong những công ty đầu tư thành công nhất thế giới, với hơn 70 tỉ USD lợi nhuận kể từ năm 1975.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 182 của 227 trang (2261 bài)Đầu<...181182183184185...>Cuối
Content2 (mobil)
content2