0_nguyen-duc-thuan-1.jpg

CEO Nguyễn Đức Thuấn: Người kiến thiết tương lai cho TBS

16-11-2017

Gần 30 năm dẫn dắt Thái Bình Shoes (nay là TBS Group), ông Nguyễn Đức Thuấn đã đưa TBS Group từ một nhà máy sản xuất giày nhỏ trở thành một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 173 trang (1721 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2