16242014_082405S100_jack-ma-2-3631-1409914557.jpg

Jack Ma - tỷ phú 2 lần trượt đại học

16-09-2014

Bị Harvard từ chối, thi trượt Đại học, còn nhà đầu tư thì cho rằng ý tưởng thương mại điện tử là điên rồ, nhà sáng lập Alibaba vẫn kiên trì với tầm nhìn của mình.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 214 của 223 trang (2230 bài)Đầu<...211212213214215...>Cuối
Content2 (mobil)
content2