25212014_082143S100_w620h405f1c1-files-articles-2014-1084342-1.jpg

TGĐ Hanel: Không sáng tạo, không thể phát triển

25-10-2014

Tiếp sau Hanel TV, Hanel xốp nhựa, Hanel công nghiệp hỗ trợ, Hanel khu công nghiệp, ông Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel đang nói nhiều tới Hanel công nghệ và tri thức.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 226 của 240 trang (2396 bài)Đầu<...226227228229230...>Cuối
Content2 (mobil)
content2