0_ceobank-vn_Ray-Kroc-Nha-sang-lap-hang-McDonald-s.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 46: Ray Kroc – Nhà sáng lập hãng McDonald’s

11-08-2018

NIENLICH.VN Raymond Albert 'Ray' Kroc (1902 - 1984) là một doanh nhân người MỹÔng gia nhập công ty McDonald's của California vào năm 1954, chỉ vài tháng sau khi anh em nhà McDonald đã tách ra khỏi hoạt động ban đầu năm 1940 tại San Bernardino. Kroc là người đán biến chuỗi cửa hành thành một thương hiệu toàn cầu.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 223 trang (2222 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2