0_aw-stephen-hawking-earth-space.jpg

Stephen Hawking: AI có thể là sự kiện tệ hại nhất trong lịch sử văn minh nhân loại

08-11-2017

CEOBANK - Nhà vật lý Stephen Hawking nói sự xuất hiện của trí thông minh nhân tạo có thể là 'sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử nền văn minh của chúng ta'.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 172 trang (1718 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2