0_masaru-20wasami_sgah.jpg

Doanh nhân người Nhật Masaru Wasami: Từ lái xe tải thành tỷ phú

09-11-2019

Masaru Wasami bắt đầu làm thêm tại một cửa hàng rau năm 12 tuổi, để giúp đỡ người mẹ đang vật lộn với bệnh lao.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 263 trang (2630 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2