0_duy-khuong1.jpg

Ông Đoàn Đình Duy Khương được bổ nhiệm vào vị trí Quyền TGĐ Dược Hậu Giang

30-08-2017

Ông Đoàn Đình Duy Khương hiện đang đại diện cho gần 17 triệu cổ phiếu DHG tại Dược Hậu Giang do SCIC sở hữu.

Content1 (mobil)
content1
Trang 4 của 165 trang (1648 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2