0_00-giao-su-dien_luki.jpg

PGS. Nguyễn Ngọc Điện nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm Pháp

19-07-2018

Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một trong những phần thưởng cao quý của Chính phủ Pháp nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hoá, nghệ thuật.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 223 trang (2222 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2