0_a-73.jpg

Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng: GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng

20-08-2017

GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng là Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Content1 (mobil)
content1
Trang 6 của 165 trang (1648 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2