2/10: Ngày Bất bạo động Quốc tế

02-10-2017

NIENLICH - Ngày quốc tế về phi bạo lực của Liên hợp quốc là một sự tuân thủ toàn cầu thúc đẩy các hành động không bạo lực thông qua giáo dục và nhận thức cộng đồng.

Ngày Quốc tế về Bất bạo động được đánh dấu vào ngày 2 tháng 10, ngày sinh của Mahatma Gandhi, lãnh đạo phong trào độc lập Ấn Độ và là người tiên phong trong triết học và chiến lược không bạo lực.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng A / RES / 61/271 ngày 15 tháng 6 năm 2007, tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế này là dịp để 'phổ biến thông điệp về bất bạo động, bao gồm thông qua giáo dục và nhận thức cộng đồng'. Nghị quyết tái khẳng định 'sự liên quan phổ quát của nguyên tắc bất bạo động' và mong muốn 'bảo đảm một nền văn hoá hòa bình, khoan dung, hiểu biết và không bạo lực'.

Giới thiệu Nghị quyết Đại hội đồng thay mặt 140 đồng hỗ trợ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, ông Anand Sharma, nói rằng sự hỗ trợ rộng rãi và đa dạng của nghị quyết này phản ánh sự tôn trọng phổ quát đối với Mahatma Gandhi và sự liên quan lâu dài của triết học của ông. Ông nói: 'Bất bạo động là lực lượng lớn nhất trong lịch sử nhân loại, mạnh hơn cả vũ khí huỷ diệt mạnh nhất do sự khôn khéo của con người'.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2