Sự Kiện Kỷ Niệm - 19.04.2019 - Kỷ niệm 48 năm phóng trạm không gian đầu tiên có phi hành đoàn trên vũ trụ, năm 1971

19-04-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Ngày 19/04/1971, Liên Xô đã phóng thành công trạm không gian Salyut 1. Đây là trạm không gian đầu tiên của Liên Xô, đồng thời cũng là trạm không gian đầu tiên của thế giới.

Salyut 1, trạm đầu tiên trong chương trình, trở thành trạm không gian đầu tiên có phi hành đoàn trên thế giới.

Trạm Salyut 1 có chiều dài 20 m, đường kính chỗ lớn nhất 4m. Salyut 1 được phóng trước lên quỹ đạo, sau đó, các nhà du hành sẽ bay lên trạm không gian bằng các tàu Soyuz. Ngày 25/04/1971, tàu Soyuz 10 đã kết nối được với Salyut 1.

 

Ngày 07/06/1971, tàu Soyuz 11 đã kết nối thành công với Salyut 1. 3 nhà du hành Vladislav Volkov, Georgi Dobrovolski và Viktor Patsayev đã làm việc trên trạm không gian trong vòng 23 ngày.

Theo Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (Worldkings.org)


Theo Vân Nguyễn - kyluc.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2