9/2: Ngày Pizza Quốc gia tại Vương quốc Anh

10-02-2018

NIENLICH - Tại Anh, tạp chí Foodism của Luân Đôn đã giảm 30% ở một số tiệm bánh trên khắp đất nước và tạp chí này được biết đến là người gây quỹ của NationalPizzaDay.

Ngày Pizza Quốc gia được diễn ra với nhiều cửa hàng bán bánh pizza và các nhà hàng pizza như Dominos, Pizza Express và Prezzo cung cấp các đề án để tổ chức sự kiện hàng năm này.

Với 350 lát pizza được ăn mỗi thứ hai và doanh thu bán hàng năm bánh đạt 32 tỷ đô la, rõ ràng đây là món ăn Ý được yêu thích trên toàn thế giới.

Tại Anh, tạp chí Foodism của Luân Đôn đã giảm 30% ở một số tiệm bánh trên khắp đất nước và tạp chí này được biết đến là người gây quỹ của NationalPizzaDay.

Tại Hoa Kỳ, với ngày Pizza Pie Quốc gia trùng với Ngày Bagel, quốc gia này sẽ ăn mừng hai thực phẩm yêu thích và mọi người cũng có cơ hội để tận hưởng một vài bánh pizza miễn phí và giảm giá.

Ngày Pizza Quốc gia là một lễ kỷ niệm hàng năm được đánh dấu vào ngày 9 tháng 2, khung cảnh ngày lễ hội là việc háu ăn các miếng bánh Pizza mà mọi người yêu thích.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2