Apple xây dựng trung tâm dữ liệu thứ hai tại Trung Quốc

07-02-2018

NIENLICH - Apple sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu thứ hai của mình tại Trung Quốc tại thành phố Ulanqab thuộc khu tự trị Nội Mông.

Ảnh chụp vào ngày 6 tháng 8 năm 2017. Apple dự định xây dựng trung tâm dữ liệu thứ hai của mình tại Trung Quốc tại thành phố Ulanqab thuộc vùng tự trị Nội Mông.

 

Trung tâm dữ liệu sẽ là cơ sở đầu tiên của Apple ở Bắc Trung Quốc, bắt đầu hoạt động vào năm 2020 và cung cấp các dịch vụ iCloud ở Trung Quốc Đại lục.

Năm ngoái, Apple thành lập một trung tâm dữ liệu ở tỉnh phía nam của Quý Châu, công ty đầu tiên của nó ở Trung Quốc, tuân thủ các luật an ninh mạng không nghiêm ngặt.

 


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2