Sự Kiện Kỷ Niệm - 19.09.2019 - Kỷ niệm 37 năm biểu tượng cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện trong tin nhắn, năm 1982

19-09-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Một biểu tượng cảm xúc là tổ hợp vài ký tự biểu diễn một biểu cảm trên khuôn mặt người. Nó thường dùng để thêm tâm trạng, cảm giác của người viết vào văn bản.

 

 

Trong các diễn đàn mạng, tin nhắn tức thời và các trò chơi trực tuyến phiên bản ký tự của biểu tượng cảm xúc thường được chuyển sang dạng hình ảnh nhằm tăng tính trực quan. Các biểu tượng cảm xúc đầu tiên trong tài liệu số là mặt cười:-) và mặt buồn:-(. Những tổ hợp ký tự phức tạp chỉ có thể tạo ra trong bảng mã 2 byte, bảng mã cho phép hiện thực những khuôn mẫu đặc biệt phức tạp, chúng đôi khi được gọi bằng tên tiếng nhật kaomoji.

 

 

Việc sử dụng biểu tượng cảm xúc trong văn bản có thể bắt nguồn từ thế kỷ 19 dưới dạng vài ký tự đơn giản trong văn bản. Dạng số của nó được đưa ra đầu tiên trong một tin nhắn ngày 19 tháng 9 năm 1982 của Scott Fahlman, trường đại học Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pennsylvania.

 

 

 

Theo Liên Minh Kỷ  Lục Thế Giới (Worldkings.org)

 

Theo Vân Nguyễn - Kyluc.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2