0_edison1.jpg

Thomas Edison - Biểu tượng sáng chế của nhân loại

26-10-2016

Cách đây 85 năm, năm 1931, toàn bộ đèn điện trên toàn lãnh thổ Mỹ đều tắt trong một phút để bày tỏ lòng tôn kính và vĩnh viễn chia tay nhà sáng chế đại tài Thomas Alva Edison -người đã tạo ra "mặt trời thứ hai" cho nhân loại.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 36 của 37 trang (369 bài)Đầu<...3637>Cuối
Content2 (mobil)
content2