0_a2.jpg

50 năm tuổi: Không quân Singapore có gì?

08-02-2018

Được thành lập từ năm 1968 với xuất phát điểm gần như là con số không, trải qua 50 xây dựng và phát triển, ngày nay Không quân Singapore đã trở thành một trong những lực lượng không quân mạnh nhất nhì trong khu vực.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 36 của 58 trang (579 bài)Đầu<...3637383940...>Cuối
Content2 (mobil)
content2