0_170126190309-united-nations-super-tease.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 24.10.2018 - Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc, năm 1945

24-10-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Liên Hiệp Quốc hay Liên Hợp Quốc (thường viết tắt là LHQ) là một tổ chức quốc tế (tiếng Anh là United Nations, viết tắt là UN) có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát tri���n các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 52 trang (514 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2