[BEST SERVICES 2018] Top 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2018

11-07-2018

NIENLICH.VN - Dựa vào kết quả xếp hạng của AirHelp Score, các hãng hàng không được xếp hạng cao nhất chứng minh rằng dịch vụ khách hàng là chìa khóa cho sự thành công trong kinh doanh.

Bảng xếp hạng tổng thể dựa trên ba yếu tố: hiệu suất về thời gian, chất lượng dịch vụ (được đánh giá từ các trang web đáng tin cậy) và điểm xử lý khiếu nại (phản ánh cách một công ty xử lý khiếu nại của khách hàng). 

10. Virgin Atlantic - 8,04. Virgin Atlantic của Anh đạt được tất cả mọi tiêu chí căn bản, với 8 điểm cho dịch vụ, 7.95 cho xử lý yêu cầu, và 82% cho đúng giờ.

 

10. Virgin Atlantic — 8.04. The UK's Virgin Atlantic also scored well all around, with another 8 for service, 7.95 for claim processing, and 82% for punctuality.

Hollis Johnson

9. Air Malta - 8,09. Hãng hàng không ít được biết đến này cực kỳ hiệu quả trong việc xử lý các yêu cầu với số điểm là 9.13 và khá đáng tin cậy vì thời gian đúng giờ ở mức 86%, tuy điểm dịch vụ chỉ là 7.

 

9. Air Malta — 8.09. This lesser-known airline is incredibly efficient at processing claims with a score of 9.13 and pretty reliable for being on time at 86%, brought down only slightly by a service score of 7.

Flckr/BriYYZ

8. Qantas - 8.12. Bạn có thể mong đợi một chuyến bay đúng giờ trên Qantas - hiện đang bay thẳng từ Perth, Úc đến Luân Đôn - với xếp hạng 89%, cũng như 8 điểm cho dịch vụ.

 

8. Qantas — 8.12. You can expect a punctual flight on Qantas — which now flies non-stop from Perth, Australia to London — with a rating of 89%, as well as an 8 for service.

Qantas/Duncan Killick

7. Aegean Airlines - 8.19. Hãng hàng không Hy Lạp này đúng giờ với số điểm 90%, cũng như điểm dịch vụ vững chắc đáng kinh ngạc là 8.

 

7. Aegean Airlines — 8.19. This Greek airline is punctual with a score of 90%, as well as a surprisingly solid service score of 8.

Reuters

6. Austrian Airlines - 8,25. Hãng hàng không của Áo cũng đạt được 8 điểm cho chất lượng dịch vụ.

 

6. Austrian Airlines — 8.25. Another impressive claim processing score comes from Austria's airline, which also scored an 8 for quality of service.

Reuters

5. South African Airways - 8.31. Điểm xử lý yêu cầu bồi thường 8.69, 8 điểm dịch vụ và 85% hiệu suất đúng thời hạn đã đưa hãng hàng không của Nam Phi lên vị trí thứ năm.

 

5. South African Airways — 8.31. The 8.69 claim processing score, 8 on service, and 85% on-time performance put South Africa's airline in fifth place.

Facebook/FlySAA

 4. Singapore Airlines - 8.33. Thiết lập để khởi động chuyến bay dài nhất thế giới lúc 19 giờ từ Singapore đến New York, hãng  vận tải Singapore cung cấp đầy đủ 10/10 cho chất lượng dịch vụ, cũng như 85% hiệu suất đúng giờ. Chỉ có điểm xử lý yêu cầu của nó ở mức 6.77, đưa nó xuống vị trí thứ tư trong năm nay.

 

4. Singapore Airlines — 8.33. Set to launch the longest flight in the world at 19 hours from Singapore to New York, it's lucky Singapore's airline offers a full 10/10 for quality of service, as well as 85% on-time performance. Only its claim processing score — 6.77 — brought it down to fourth place this year.

Singapore Airlines

3. Etihad Airways - 8.43. Etihad của UAE liên tục được ghi tên trong số các hãng hàng không tốt nhất trên thế giới và với số điểm là 9 trong dịch vụ, 86% cho đúng giờ và 7,47 xử lý các yêu cầu.

 

3. Etihad Airways — 8.43. The UAE's Etihad is constantly named among the best airlines in the world, and with a score of 9 on service, 86% for punctuality, and 7.47 for claim processing, it's easy to see why.

Hollis Johnson

2. Lufthansa - 8.57. Hãng hàng không Đức đứng ở vị trí thứ hai nhờ vào số điểm của nó là 10 cho dịch vụ và 8,63 cho xử lý yêu cầu bồi thường, và đạt 76% điểm đúng giờ.

 

2. Lufthansa — 8.57. The German airline came in second place thanks to its score of 10 for service and 8.63 for claim processing, beat out only due to it 76% punctuality score.

Alexander Hassenstein/Getty Images

1. Qatar Airways - 9,07. Hãng hàng không tốt nhất thế giới, theo AirHelp Score, là Qatar Airways, đã đạt hoàn hảo 10 điểm về chất lượng dịch vụ, điểm xử lý yêu cầu bồi thường 8,86 và điểm hiệu suất đúng giờ 89%.

 

1. Qatar Airways — 9.07. The best airline in the world, according to the AirHelp Score, is Qatar Airways, which landed a perfect 10 for quality of service, an 8.86 claim processing score, and an 89% on-time performance score.

Reuters/ Pascal Rossignol

 


Khang Nguyễn - NIENLICH.VN


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2