Lịch sử logo IBM, thương hiệu tư vấn tuyển dụng và công nghệ lớn nhất trên thế giới

29-07-2019

NIENLICH.VN - Lịch sử IBM có thể bắt đầu từ năm 1911, công ty cũ Computing Tabulation Record được thành lập thông qua việc sáp nhập ba công ty, cái tên International Business Machines được sử dụng từ năm 1924.

 

IBM (International Business Machines) là một tập đoàn tư vấn và công nghệ đa quốc gia của Mỹ.

Lịch sử IBM IBM có thể bắt đầu từ năm 1911, công ty cũ Computing Tabulation Record được thành lập thông qua việc sáp nhập ba công ty, cái tên International Business Machines được sử dụng từ năm 1924, một tên trước đây là công ty con của TLB tại Canada.

IBM là một công ty giải pháp nhận thức và nền tảng đám mây hàng đầu. Không ngừng sáng tạo lại từ năm 1911, IBM là nhà tuyển dụng tư vấn và công nghệ lớn nhất trên thế giới.

Logo hiện tại của IBM được thiết kế bởi Paul Rand vào năm 1972, trước đó, có một logo phiên bản 13 thanh xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1966.

Lịch sử tiến triển của logo IBM.

IBM thừa nhận: "Logo IBM là một trong những tài sản doanh nghiệp có giá trị nhất của chúng tôi và là một trong những bản sắc công ty được công nhận nhất trên thế giới, giúp phân biệt chúng tôi với các đối thủ cạnh tranh và các công ty khác. Nó là biểu tượng hữu hình của thương hiệu của chúng tôi, đại diện cho tất cả mọi thứ chúng tôi là: chuyên môn, giá trị của chúng tôi, con người của chúng tôi, các dịch vụ của chúng tôi."

Logo 8 thanh

Được tạo ra bởi nhà thiết kế huyền thoại Paul Rand, thiết kế cơ bản của logo IBM vẫn không thay đổi kể từ năm 1972. Việc sử dụng nhất quán, hữu hình của nó củng cố thương hiệu IBM, làm cho nó dễ nhớ hơn và xác thực những điều mà nó được áp dụng.


Theo Khang Nguyễn - CEOBANK.VN


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2