Top 10 công ty Lữ hành hàng đầu Việt Nam

12-08-2010

Top công ty Lữ hành Quốc tế và Top công ty Lữ hành Nội địa theo đánh giá của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Top 10 doanh nghiệp Lữ hành Quốc tế hàng đầu Việt Nam 2009

 1. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, TP.HCM
 2. Công ty TNHH Một thành viên DVDL Bến Thành, TP.HCM
 3. Công ty LD Du lịch Exotissimo-Cesais, TP.HCM
 4. Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định Fiditourist, TP.HCM
 5. Công ty Liên doanh Du lịch APEX Việt Nam, TP.HCM
 6. Công ty Du lịch Hòa Bình, TP.HCM
 7. Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội, Hà Nội
 8. Công ty Du lịch và TIếp thị GTVT (Vietravel), TP.HCM
 9. Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại TP.HCM, TP.HCM
 10. Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang, TP. Huế

Top Lữ hành Nội địa hàng đầu Việt Nam 2009

 1. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, TP.HCM
 2. Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định Fiditourist, TP.HCM
 3. Công ty TNHH Một thành viên DVDL Bến Thành, TP.HCM
 4. Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam VITOURS, Tp. Đà Nẵng
 5. Công ty TNHH Dã ngoại Lửa Việt, TP.HCM
 6. Công ty Du lịch Văn Hóa Việt, TP.HCM
 7. Công ty CP Du lịch Thanh Niên, TP.HCM
 8. Công ty Lữ hành Hanoitourist, TP.Hà Nội

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2