Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 15: Tập đoàn Bảo Việt

01-12-2017

NIENLICH - Trong năm 2007, công ty đã thiết lập quan hệ hợp tác với các tập đoàn quốc gia như Vinashin và các công ty quốc tế như HSBC.

Bảo Việt là cách gọi tắt của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, là công ty bảo hiểm lớn nhất của Việt Nam và là công ty lớn thứ 7 của Việt Nam được niêm yết trên thị trường. Đây là công ty nhà nước và có quan hệ đối tác chiến lược với HSBC, hiện nắm giữ 18% cổ phần của Bảo Việt. Tuy nhiên, HSBC sớm được thay thế bởi Sumitomo Life. Bên cạnh các sản phẩm bảo hiểm khác nhau, Bảo Việt đã đa dạng hóa thị trường chứng khoán, quản lý thích hợp và bất động sản. Nó cũng có các công ty con trong ngân hàng, khách sạn và xây dựng. Bảo Việt đã mất thị phần trong những năm gần đây và cũng đã gây thiệt hại cho ngành bảo hiểm kể từ năm 2009.

Bảo Việt được thành lập theo Quyết định số 179 / CP của Chính phủ từ ngày 17 tháng 12 năm 1964. Bắt đầu hoạt động từ ngày 15/01/1965 cung cấp các sản phẩm bảo hiểm truyền thống tại hai chi nhánh tại Hà Nội và Hải Phòng với tổng số nhân viên 20 người và vốn cổ phần 10 triệu đồng.

BAVINA được thành lập tại Anh vào năm 1992. Đến năm 1996, nó là một trong 25 công ty nhà nước lớn nhất ở Việt Nam và được xếp hạng là một công ty nhà nước hạng đặc biệt. Chính phủ đã quyết định biến Bảo Việt thành một tập đoàn tài chính và bảo hiểm lớn vào năm 2003, cho phép nó cung cấp một loạt các sản phẩm tài chính khác với bảo hiểm - một quyết định không được thực hiện cho đến năm 2007.

Trong năm 2007, công ty đã thiết lập quan hệ hợp tác với các tập đoàn quốc gia như Vinashin và các công ty quốc tế như HSBC. HSBC mua lại cổ phần 10% và quyền chọn thêm 15% trong năm 2007 và mua thêm 8% trong năm 2009. Từ năm 2007 đến năm 2008, Bảo Việt cũng đã được cơ cấu lại, bao gồm đăng ký như một công ty cổ phần và thành lập một số công ty con thuộc sở hữu của ngành bảo hiểm. Cổ phiếu của Bảo Việt đã được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009.

Giá trị của Bảo Việt ước tính 70,9 triệu USD vào 7/2017.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2