Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 24: VPBank

13-12-2017

NIENLICH - Trong 24 năm hoạt động, VPBank đã tăng vốn điều lệ lên 10.765 tỷ đồng, mở rộng số vốn điểm giao dịch trên 215, và phát triển lực lượng lao động của nó cho hơn 18.000 nhân viên.

VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập sớm nhất tại Việt Nam và đạt được sự phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của nó. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã phát triển mạnh mẽ với sự phát triển và thực hiện chương trình chuyển đổi chiến lược với sự trợ giúp của một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới.

Logocuar VPBank

 

VPBank dự định trở thành một trong 5 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu và là một trong ba ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2017.

Sự hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược trên là văn hoá doanh nghiệp của VPBank được nuôi dưỡng và xây dựng trên sáu giá trị cốt lõi:\r

1. Chú trọng Khách hàng;

2. Năng suất;

3 Tham vọng;

4. Phát triển con người;

5. Niềm tin;

6. Sự khác biệt.

Một số giải thưởng VPBank đạt được

 

Một trung tâm giao dịch của VPBank

 

Ngân hàng TMCP Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam được thành lập vào ngày 12/8/1993. Trong 24 năm hoạt động, VPBank đã tăng vốn điều lệ lên 10.765 tỷ đồng, mở rộng số vốn điểm giao dịch trên 215, và phát triển lực lượng lao động của nó cho hơn 18.000 nhân viên.

Năm 2017, uớc tính VPBank có giá trị 46,4 triệu USD là thương hiệu doanh nghiệp có giá trị cao thứ 24 tại Việt Nam; và đầu năm 2017, Ngân hàng Châu Á đã trao tặng giải thưởng 'Sản phẩm cho vay không bảo đảm tốt nhất tại Việt Nam' của VPBank và 'Sáng kiến ​​Ngân hàng Kỹ thuật số tốt nhất tại Việt Nam'.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2