Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 29: Nhựa Bình Minh

20-12-2017

NIENLICH.VN - Đây là một trong những công ty sản xuất nhựa hàng đầu của miền Nam Việt Nam, với đối thủ cạnh tranh chính là Tân Tiến, Rạng Đông, Tân Phú, Vân Đồn, Minh Hưng và Công Nghĩa.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh là một công ty nhựa Việt Nam. Hãng được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006.

Đây là một trong những công ty sản xuất nhựa hàng đầu của miền Nam Việt Nam, với đối thủ cạnh tranh chính là Tân Tiến, Rạng Đông, Tân Phú, Vân Đồn, Minh Hưng và Công Nghĩa.

Nhựa Bình Minh được thành lập với sự hợp nhất giữa Công ty Ống nhựa Hóa học Việt Nam (Kepivi) và công ty nhựa Kiều Tinh vào năm 1977. Hãng là một phần của Tổng công ty Nhựa Việt Nam từ năm 1994 đến 2003, khi Vinaplast bị giải thể và Nhựa Bình Minh trở thành công ty cổ phần.

Công ty Nhựa Bình Minh có một chi nhánh tại miền Bắc Việt Nam với vốn cổ phần là 100 tỷ đồng, có nhà máy tại KCN Phố Nối A tại tỉnh Hưng Yên từ năm 2007.

Hãng đã xây dựng nhà máy thứ tư bắt đầu vào năm 2010 tại tỉnh Long An và là lớn nhất và hiện đại nhất. Nhà máy bắt đầu hoạt động vào năm 2013 và giúp sản lượng đạt 100.000 tấn sản phẩm / năm và doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng. Giá trị của Nhựa Bình Minh đạt 28,8 triệu USD vào 7/2017.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2