Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 32: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)

23-12-2017

NIENLICH.VN - Hiện nay, sản lượng PVFCCo đạt khoảng 50% tổng nhu cầu urê nội địa Việt Nam (tổng nhu cầu trong nước là 1,6 - 1,8 triệu tấn / năm) và khoảng 40% lượng amoniac lỏng.

Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) được thành lập theo Quyết định số 02/2003 / QĐ-VPCP ngày 03/28/2003 của Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/19/2004. Chức năng và nhiệm vụ của PVFCCo là tiếp quản, quản lý và vận hành hiệu quả Nhà máy Đạm Phú Mỹ; sản xuất và kinh doanh phân urê, amoni lỏng, khí công nghiệp và các sản phẩm hóa học khác.

 

Ngay sau khi nhận được quyết định thành lập, PVFCCo đã hình thành và sử dụng toàn bộ lực lượng để có thể tiếp nhận, quản lý và vận hành thành công và hiệu quả Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Hiện nay, sản lượng PVFCCo đạt khoảng 50% tổng nhu cầu urê nội địa Việt Nam (tổng nhu cầu trong nước là 1,6 - 1,8 triệu tấn / năm) và khoảng 40% lượng amoniac lỏng.

Theo xu hướng tăng trưởng kinh tế quốc dân, Sở Công nghiệp quyết định cổ phần hóa PVFCCo. Ngày 01/9/2007, Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Vũng Tàu chính thức được cổ phần hóa và trở thành công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 3.800 tỷ đồng. Ngày 05/11/2007, 380 triệu cổ phiếu PVFCCo chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh dưới tên DPM. Tại cuộc họp thường niên của cổ đông vào ngày 04 tháng 5 năm 2008, PVFCCo đã chuyển mô hình kinh doanh thành Tổng công ty.

Năm 2016, Tổng công ty vừa được vinh danh trong tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm thứ 10 liên tiếp và lọt vào tốp 50 doanh nghiệp thành tựu năm 2016. Giá trị của Tổng công ty ước đạt 27,8 triệu USD.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2