Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 35: Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

27-12-2017

NIENLICH.VN - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác nhau cho khách hàng thể chế, cá nhân, trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là một tập đoàn tài chính và là một trong những định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam, cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ hoàn chỉnh cho phép mọi người kết nối vốn với các công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, với cơ hội. Vốn điều lệ của chúng tôi trên 1500 tỷ đồng là cao nhất trong số các công ty chứng khoán trên thị trường của chúng tôi. Danh sách khách hàng của chúng tôi bao gồm một số nhà đầu tư cá nhân và tổ chức được tìm kiếm nhiều nhất, cả ở Việt Nam và quốc tế.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác nhau cho khách hàng thể chế, cá nhân, trong và ngoài nước. Các dịch vụ chứng khoán bao gồm mở tài khoản, giao dịch lệnh, giao dịch tiền mặt, lưu ký chứng khoán, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ giao dịch OTC; dịch vụ đầu tư tài chính cho khách hàng kinh doanh chứng khoán; dịch vụ kinh doanh điện tử; và tóm lược thị trường, phân tích ngành kinh doanh, thăm các công ty và báo cáo chứng khoán tại chỗ, cũng như tham gia các hội thảo về các cơ hội đầu tư. Công ty cũng cung cấp quản lý quỹ và danh mục đầu tư, và các dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ kho bạc, kể cả dịch vụ kinh doanh đầu tư vốn; dịch vụ trái phiếu; và thiết kế linh hoạt các sản phẩm thiết kế và xây dựng dịch vụ.

Ngoài ra, nó cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, như đánh giá kinh doanh, cơ cấu lại tài chính doanh nghiệp, sáp nhập và mua lại, giải thể và chia tách doanh nghiệp, vv; tư vấn cổ phần hóa, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn cổ phần, cũng như các sản phẩm phái sinh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập từ năm 1999 và có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giá trị thương hiệu đạt 26,5 triệu USD vào 7/2017.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2