Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 36: Ngân hàng Á Châu (ACB)

28-12-2017

NIENLICH.VN - Thông qua các công ty con và chi nhánh, Ngân hàng ACB cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư, như môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và bảo lãnh phát hành, cùng với các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.

Ngân hàng Á Châu, thường được viết tắt đến ACB, là ngân hàng tư nhân lớn nhất tại Việt Nam tính theo tài sản. ACB có trụ sở tại 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngân hàng được đăng ký hoạt động vào ngày 19 tháng 5 năm 1993 và bắt đầu hoạt động vào tháng 6 năm 1993. Ngân hàng được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội dưới hình thức ACB.

Ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngân hàng thương mại tiêu dùng và doanh nghiệp, bao gồm tiền gửi, cho vay của doanh nghiệp và người tiêu dùng, cũng như tài trợ thương mại. Ngân hàng cũng tham gia vào thị trường vốn và tiền tệ ở cấp liên ngân hàng, cùng với hoạt động ngân quỹ, tài trợ hàng hoá và thanh toán bù trừ quốc tế.

Thông qua các công ty con và chi nhánh, Ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư, như môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký và bảo lãnh phát hành, cùng với các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp. Các hoạt động khác bao gồm sản xuất và quản lý tài sản vàng.

Giá trị của ACB đạt 26,3 triệu USD vào 7/2017.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2