Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 8: Vietinbank

23-11-2017

NIENLICH.VN - Vietinbank là một trong 2 ngân hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam, tổng tài sản của VietinBank chiếm hơn 20% thị phần của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập năm 1988 sau khi tách ra khỏi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện tại, chính phủ vẫn đang nắm giữ trên 60% cổ phần, 20% cổ phần thuộc sở hữu của BTMU (ngân hàng hàng đầu của Nhật Bản), 10% do IFC (Nhóm Ngân hàng Thế giới) sở hữu, phần còn lại thuộc sở hữu của công chúng. VietinBank được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Là một trong 2 ngân hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam, tổng tài sản của VietinBank chiếm hơn 20% thị phần của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tăng trưởng của VietinBank trong năm 2010-2014 là 30% / năm trong cả tổng tài sản và doanh thu.

VietinBank có mạng lưới chi nhánh lớn thứ hai tại Việt Nam bao gồm 01 Trụ sở chính; 1 Trung tâm Giao dịch Chính; 03 đơn vị trực thuộc, 03 đơn vị hành chính, 02 văn phòng đại diện, 150 chi nhánh, 1000 chi nhánh, 1800 máy tự động (ATMs) trên khắp 62 tỉnh, thành phố tập trung nhiều hơn ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đông dân.

Đến 7/2017, giá trị của Vietinbank ước tính 134,3 triệu USD.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2