017_50212.jpg

Hành trình quảng bá đặc sản Việt Nam lần 3 - 2015: Phở sắn Đông Phú (Quảng Nam)

24-08-2015

(Topvietnam.vn) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam gửi đề cử về những đặc sản của địa phương tới Hành trình quảng bá đặc sản Việt Nam lần 3 - 2015, trong đó có đặc sản Phở sắn Đông Phú.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 205 của 219 trang (2189 bài)Đầu<...201202203204205...>Cuối
Content2 (mobil)
content2