0_3.jpg

Một người dân kiện Apple hơn 10 tỷ USD vì ăn cắp thiết kế của ông từ năm 1992

30-06-2016

Mới đây, Thomas S. Ross, một cư dân tại Florida, Mỹ, đã đâm đơn kiện Apple và đòi bồi thường lên tới hơn 10 tỷ USD.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 232 của 267 trang (2665 bài)Đầu<...231232233234235...>Cuối
Content2 (mobil)
content2