0_8.jpg

117 tỷ USD nợ công Việt Nam, riêng EVN đã góp 10 tỷ USD

13-07-2016

Khoản vay Chính phủ cam kết bảo lãnh cho các ông lớn Nhà nước đã lên tới 26 tỷ USD, đóng góp đáng k�� vào khoản nợ công hiện tại.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 233 của 277 trang (2769 bài)Đầu<...231232233234235...>Cuối
Content2 (mobil)
content2