0_13.jpg

Đề xuất phát hành vàng giấy hút 500 tấn vàng trong dân

11-07-2016

Một trong những cách thức để người dân thay vì giữ vàng trong nhà thì Nhà nước phát hành chứng chỉ vàng, người ta gọi là "vàng giấy".

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 235 của 277 trang (2769 bài)Đầu<...231232233234235...>Cuối
Content2 (mobil)
content2