0_Windows-Vista-1910x1000.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 30.01.2019 – Kỷ niệm 12 năm Microsoft phát hành đại trà Hệ điều hành Windows Vista, năm 2007

30-01-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Windows Vista (tên mã là Longhorn) là một hệ điều hành của Microsoft sử dụng cho máy tính cá nhân, trong đó có máy tính để bàn của các gia đình và doanh nghi���p, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy tính giải trí gia đình.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 227 trang (2266 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2