10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019

14-01-2020

VietinBank vừa công bố 10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019.

Thứ nhất, triển khai quyết liệt và có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 tại VietinBank và Kế hoạch Kinh doanh trung hạn 2018 - 2020.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Lãnh đạo VietinBank đã chỉ đạo quyết liệt toàn hệ thống triển khai có kết quả các mục tiêu của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. VietinBank chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính, sang cải thiện chất lượng dịch vụ (DV) và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng (NH) hiện đại và đa DV; cơ cấu khách hàng (KH) chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs.

Theo đó, kết quả kinh doanh của VietinBank vượt các mục tiêu kế hoạch. Năm 2019, mặc dù việc tăng vốn điều lệ chưa thực hiện được như kế hoạch, VietinBank chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng và điểm nhấn quan trọng là tốc độ cải thiện hiệu quả cao hơn 5 lần tốc độ tăng trưởng quy mô; thu nhập thuần từ hoạt động DV tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu.

Quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, chất lượng tài sản được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp dưới 1,2% (tỷ lệ nợ xấu 2018: 1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 128% (tỷ lệ bao phủ nợ xấu năm 2018: 93,6%). Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 ngàn tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch và tăng 83% so với năm 2018, hiệu quả sinh lời cải thiện tích cực.

Thứ hai, tiếp tục giữ vững vai trò là NH tiên phong thực hiện các chính sách của Chính phủ và NHNN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Năm 2019 VietinBank tiếp tục chủ động phát triển tín dụng và các DV NH đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, khai thác đa dạng các nguồn vốn, tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường, triển khai các chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho vay, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), giúp DN, người dân thuận tiện trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng và các sản phẩm (SP) DV NH với chi phí thấp nhất.

10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019 - Ảnh 1
 

VietinBank điều hành tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành nghề, DN có lợi thế và tiềm năng phát triển, thuộc đối tượng được Chính phủ, NHNN khuyến khích phát triển với quy mô chiếm tỷ trọng cao trong tổng danh mục tín dụng; tích cực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, đồng hành phát triển kinh tế cùng các ngành, các vùng và các địa phương, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thứ ba, lấy KH là trung tâm, chú trọng phát triển giải pháp NH, tài chính hiện đại, các giải pháp thanh toán toàn diện cho KH, cho chuỗi liên kết.

Phát triển mạnh mẽ mô hình kinh doanh theo chuỗi liên kết, phát triển và ứng dụng giải pháp NH tài chính tổng thể cho KH/nhóm KH trong đó chú trọng ứng dụng số hóa. VietinBank phát triển giải pháp về chuỗi thấu chi tự động cho nhà phân phối, bao thanh toán cho bên mua trong chuỗi cung ứng, DV NH trực tuyến đa kênh, kết nối trực tiếp giữa NH với hệ thống của DN. Đẩy mạnh phát triển mở rộng các giải pháp thanh toán trên Cổng DV công Quốc gia, Cổng DV công các tỉnh, thành phố.

10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019 - Ảnh 2
 

Ứng dụng số hoá để tăng cường trải nghiệm cho KH cá nhân, nâng cấp giải pháp NH số VietinBank iPay mobile phiên bản 5.0 với tiện ích mới cùng với hệ sinh thái đa dạng, giúp hoàn thiện NH số của VietinBank. Năm 2019 là năm thứ ba liên tiếp, VietinBank trở thành NH số tiêu biểu năm và được nhận giải “Ứng dụng thanh toán tốt nhất Việt Nam 2019”, số lượng giao dịch qua ứng dụng iPay tăng 150% so với 2018.

Thứ tư, kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tối ưu hóa hoạt động các đơn vị mạng lưới.

Bộ máy cơ cấu tổ chức VietinBank năm 2019 đã được tổ chức, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, rút giảm đầu mối, chuyên môn hóa theo chức năng, hướng tới tăng cường công tác phối hợp, hướng đến KH, thúc đẩy hiệu quả hoạt động và phù hợp với chiến lược kinh doanh. Các Khối/Phòng/Ban được bố trí xuyên suốt theo chiều dọc từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh nhằm nâng cao khả năng quản trị điều hành, quản trị rủi ro, chuyên môn hóa hoạt động kinh doanh và tiếp cận với mô hình tổ chức hoạt động ưu việt, hiện đại của các NH hàng đầu thế giới.

10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019 - Ảnh 3
 

Năm 2019, VietinBank thành lập Trung tâm DV KH miền Nam để khai thác tiềm năng địa bàn, thúc đẩy mạnh mẽ, đột phá hoạt động kinh doanh tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, thành lập Khối Pháp chế tuân thủ, kiện toàn mô hình Khối Quản lý rủi ro, mô hình Khối Tài chính, tinh gọn mô hình Khối Bán lẻ, kiện toàn mô hình Contact center và đang triển khai xây dựng mô hình Trung tâm NH thanh toán. Hợp nhất thành công các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các đơn vị chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng.

Rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của mạng lưới các phòng giao dịch trên toàn hệ thống và triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, nhằm cơ cấu, sắp xếp, phân bổ lại mạng lưới các phòng giao dịch. Qua đó, khắc phục ngay tình trạng mất cân đối trong phân bổ mạng lưới, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng cường quản trị rủi ro toàn diện trên các mặt hoạt động.

Thứ năm, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cơ cấu nguồn lực, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động và đẩy mạnh xây dựng Văn hóa DN VietinBank.

Thực hiện chiến lược nhân sự và kế hoạch nhân sự trung hạn, các nhóm giải pháp về nhân sự được tiếp tục triển khai mạnh mẽ nhằm cơ cấu nguồn nhân lực dịch chuyển phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng tỷ lệ nhóm nhân viên trực tiếp kinh doanh và tăng năng suất lao động bình quân toàn hàng: Kiểm soát định biên lao động, tinh gọn quy trình nghiệp vụ; tinh giản cơ cấu tổ chức và lao động tại các nghiệp vụ hỗ trợ chung; gia tăng tự động hóa và đẩy mạnh thuê ngoài; giảm lao động có hiệu quả làm việc thấp, tập trung vào các nguồn lao động chất lượng cao cho các nghiệp vụ lõi, bố trí nhân sự phù hợp giữa các đơn vị.

10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019 - Ảnh 4
 

Chủ động trong việc bố trí, sắp xếp, tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành hệ thống, yêu cầu hoạt động kinh doanh. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện đào tạo thông qua luân chuyển cán bộ quản lý cấp trung; chủ động trong nhận diện và đào tạo đội ngũ cán bộ nhân tài (Top 500); cải tiến công tác tuyển dụng phù hợp đặc thù địa bàn. Qua đó, năm 2019 VietinBank cơ cấu được hơn 1600 cán bộ; bố trí sắp xếp đối với 750 vị trí cán bộ chủ chốt, đảm bảo kịp thời, phát huy tốt năng lực, sở trường; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; tuân thủ đúng quy định của VietinBank, NHNN và Pháp luật.

Văn hóa DN được chú trọng truyền thông mạnh mẽ và triển khai gắn với cải tiến toàn diện công tác quản trị nhân sự với định hướng tăng năng suất lao động, giảm giờ làm, tăng thu nhập, tăng sự gắn kết của cán bộ, người lao động. Công tác đánh giá, thi đua khen thưởng tiếp tục được cải tiến, thay đổi về tư duy và văn hóa trong phân loại rõ ràng kết quả thực hiện nhiệm vụ các đơn vị, cá nhân; chú trọng đánh giá năng lực cùng với đánh giá KPI; nâng cao chất lượng công tác đào tạo gắn với thực tiễn công việc; cải thiện chế độ phúc lợi, đãi ngộ đối với CBNV và thực hiện nghiêm minh Quy chế nội quy lao động VietinBank.

Thứ sáu, quản trị tài chính hiệu quả, phân bổ nguồn lực bài bản, năng suất lao động được nâng cao. Các biện pháp nâng cao năng lực tài chính được triển khai mạnh mẽ và có kết quả.

Hoạt động quản trị tài chính không ngừng được nâng cao, VietinBank đã áp dụng đồng loạt nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị chi phí bao gồm tăng cường vai trò quản lý và trách nhiệm của các đơn vị quản lý chi phí theo trục dọc; kế hoạch chi phí gắn kết trực tiếp và chặt chẽ với kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh; phân loại, phân nhóm chi phí để có biện pháp quản trị khoa học và phù hợp với hoạt động ngân hàng (chi phí cố định, chi phí biến đổi theo tăng trưởng và hiệu quả hoạt động kinh doanh…) từ đó kiểm soát hiệu quả.

10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019 - Ảnh 5
 

Tinh giảm thủ tục, hồ sơ và tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển các hệ thống tự động hóa trong công tác quản trị tài chính nhằm tự động hóa tác nghiệp, giảm bớt thao tác thủ công, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu rủi ro. Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động được kiểm soát ở mức 37%, mức thấp so với thị trường.

VietinBank đã chủ động triển khai các biện pháp để nâng cao năng lực tài chính hỗ trợ khả năng tăng trưởng kinh doanh, các biện pháp nâng cao năng lực tài chính được triển khai quyết liệt, bao gồm cơ cấu lại danh mục tài sản có rủi ro, kiểm soát tốc độ tăng tài sản có rủi ro; phát hành trái phiếu thứ cấp để tăng vốn cấp 2; bán lại danh mục VietinBank đầu tư trái phiếu thứ cấp; cơ cấu lại danh mục góp vốn, đầu tư dài hạn, thực hiện cơ cấu lại vốn thành công tại một số công ty con, công ty trực thuộc, công ty góp vốn.

Thứ bảy, ứng dụng rộng rãi CNTT trong phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị; nâng cao năng suất lao động; đơn giản hóa, tinh gọn quy trình, thủ tục, hồ sơ; tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho KH tiếp cận thuận lợi, sử dụng các dịch vụ NH an toàn, bảo mật, hiện đại với chất lượng tốt.

VietinBank tăng cường các giải pháp ứng dụng các công nghệ mới đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và gia tăng tiện ích cho KH. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong phát triển SPDV phục vụ kinh doanh như xây dựng nền tảng về hạ tầng thanh toán, công cụ thanh toán hiện đại, phát triển quan hệ hợp tác hiệu quả với các đối tác, trung gian thanh toán, triển khai Ứng dụng Tự động hóa, nhận diện khách hàng qua sinh trắc học, phát triển hệ sinh thái cho KH cá nhân.

10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019 - Ảnh 6
 

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản trị điều hành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy, phân tích dữ liệu lớn (Big data) và tự động hóa vào quy trình nghiệp vụ, giúp nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian giao dịch, cải thiện sự hài lòng của KH. VietinBank đã triển khai nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lớn; phát triển hệ sinh thái tăng cường khả năng kết nối, hợp tác phát triển các giải pháp ngân hàng, ứng dụng robotic vào công tác phê duyệt, hồ sơ tín dụng tự động, phát triển trợ lý ảo hỗ trợ tác nghiệp nội bộ, dự kiến triển khai hệ thống sinh trắc học áp dụng vào hoạt động NH (chính thức triển khai tháng 1/2020)...

Thứ tám, không ngừng nâng cao chất lượng quản trị rủi ro và tăng cường hiệu quả của công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ.

VietinBank đã đáp ứng toàn diện các yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy trình, quy định kiểm soát nội bộ, hệ thống CNTT. Ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt tăng vốn và thực hiện tăng vốn điều lệ, VietinBank sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực Basel II.

Công tác quản trị rủi ro không ngừng được tăng cường từ cấp độ danh mục tới cấp độ giao dịch, nhận diện sớm các rủi ro và ngăn ngừa nợ xấu mới phát sinh. Nâng cao chất lượng tài sản, tăng cường quản trị tài sản có rủi ro, giảm tỷ lệ tài sản có rủi ro so với tổng tài sản. Chủ động trong công tác phòng chống gian lận bên trong và bên ngoài bằng các giải pháp công nghệ, đẩy mạnh công tác quản lý an toàn thông tin. Tiếp tục hiện đại hóa các công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro như: Triển khai hệ thống tính toán và quản lý tài sản có rủi ro RWA, hệ thống Risk Profile, nâng cấp hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng, hệ thống AML,...

10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019 - Ảnh 7
 

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ trong hệ thống VietinBank. Triển khai Hệ thống quản lý thu hồi và xử lý nợ nhằm tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng tín dụng và thúc đẩy công tác thu hồi nợ nhóm 2, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nợ bán VAMC. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt từ việc xây dựng định hướng tín dụng, cảnh báo sớm và kịp thời đến các đơn vị kinh doanh về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, phối hợp với các khối trong việc rà soát, nhận diện sớm và giám sát chặt chẽ các khách hàng tiềm ẩn rủi ro, hỗ trợ Chi nhánh triển khai phân luồng, xây dựng phương án thu hồi, xử lý nợ góp phần đảm bảo kế hoạch chất lượng nợ và tài chính của VietinBank.

Thứ chín, VietinBank được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước vinh danh, được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Với các thành tích toàn diện và vượt trội, VietinBank được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao, được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, giúp nâng cao hình ảnh và thương hiệu của VietinBank tại thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2019, VietinBank tiếp tục lọt vào Top 300 Thương hiệu NH giá trị nhất thế giới theo Brand Finance với Giá trị Thương hiệu đạt 625 triệu USD (tăng 64%), Sức mạnh Thương hiệu AA+, tăng 68 bậc so với năm 2018, xếp hạng 242, là Thương hiệu NH giá trị nhất Việt Nam.

10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019 - Ảnh 8
 

Đồng thời năm 2019 là năm thứ 4 VietinBank lọt vào Top 10 Thương hiệu Việt Nam giá trị nhất, xếp thứ 7, thứ hạng cao nhất trong các NH Việt Nam; NH bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm thứ 4 liên tiếp (tạp chí Global Banking & Finance Review); NH số tiêu biểu 2 năm liên tiếp (Hiệp hội NH Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG), Dịch vụ thanh toán di động tốt nhất Việt Nam (tạp chí The Asian Banker), NH Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam (the Asean Banker & Global Finance), Trung tâm DV KH dẫn đầu Việt Nam (Global Banking & Finance Review),…

10 điểm nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2019 - Ảnh 9
 

Thứ mười, VietinBank tiếp tục đóng góp tích cực và đi đầu trong công tác an sinh xã hội, thực thi hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ phát triển y tế, giáo dục, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. Các công tác đoàn thể được chú trọng, hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh.


Theo T. Huyền (t/h) /tapchitaichinh.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2