10 năm Tý 'hào hùng bất hủ' nhất trong lịch sử Việt Nam

03-02-2020

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm Canh Tý 40, nhà Trần đánh bại quân Nguyên Mông năm Mậu Tý 1288, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm Nhâm Tý 1972... là những sự kiện trọng đại diễn ra năm Tý trong lịch sử Việt Nam.

1. Một trong những năm Tý hào hùng nhất trong lịch sử Việt Nam là Năm Canh Tý 40, mùa xuân, hai chị em Trưng Trắc - Trưng Nhị lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Hán, giải phóng đất nước và thiết lập chính quyền tự chủ.
 

Theo T.B/Kiến thức


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2