Ba bảo tàng nằm trong nhà cổ hơn trăm năm ở Sài Gòn

09-12-2017

Bảo tàng TP HCM hay Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM vẫn giữ nguyên kiến trúc độc đáo của căn nhà cổ được xây dựng hơn một thế kỷ trước.


theo Vnexpress


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2