Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Viện Văn học (2-12-1953 - 2-12-2018)

03-12-2018

Ngày 25-11 qua, tại Hà Nội, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (2-12-1953 - 2-12-2018).

 

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Viện Văn học đã khẳng định được vị thế của một trung tâm nghiên cứu văn học hàng đầu, có thể sánh vai với những trung tâm nghiên cứu văn học của nhiều quốc gia trong khu vực. Với đội ngũ nghiên cứu nhiều kinh nghiệm, Viện đã xuất bản hàng trăm ấn phẩm khoa học có chất lượng học thuật cao, hàng nghìn bài báo được dư luận quan tâm, chú ý. Đội ngũ các chuyên gia của Viện giữ vai trò nòng cốt trong chiến lược đào tạo sau đại học của Học viện Khoa học xã hội. Đã có hàng chục nhà nghiên cứu của Viện được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và khoa học công nghệ.

Trong thời gian tới, Viện Văn học nỗ lực phấn đấu, trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài; phổ biến các kết quả nghiên cứu và phê bình văn học; truyền bá tri thức văn học, hướng dẫn dư luận công chúng văn học; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối phát triển đất nước nói chung và văn học - nghệ thuật nói riêng.


Theo Báo Nhân dân


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2