Top 10 công ty tốt nhất Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng Sao Vàng

24-12-2018

NIENLICH.VN - Giải thưởng Sao Vàng Việt Nam đánh dấu kỷ niệm 15 năm năm nay. Cho đến nay, nó đã vinh danh 2.127 thương hiệu và sản phẩm, giúp thúc đẩy tầm vóc của các thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với các doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt năm

Giải thưởng Sao vàng Việt Nam 2018 đã được trao tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 12 để vinh danh 200 doanh nghiệp tốt nhất cả nước.

200 công ty đã tạo ra doanh thu hơn 912 nghìn tỷ đồng (39 tỷ USD) và đóng góp hơn 72 nghìn tỷ đồng (3 tỷ USD) vào ngân sách nhà nước trong năm nay. Họ đã công bố lợi nhuận sau thuế khoảng 72 nghìn tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho 417.000 người. 

Top 10 trong danh sách là Vinroup, Công ty TNHH Đầu tư Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Công ty Cổ phần FPT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Cổ phần Thiên Long, Công ty Cổ phần Land Century, Công ty Cổ phần Traphaco, Công ty CP Hải sản Minh Phú, và Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đã đạt được hiệu quả kinh doanh tốt và phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội tốt.

Vingroup, FPT, Hòa Phát vào Top 10 giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018​

Giải thưởng Sao Vàng Việt Nam đánh dấu kỷ niệm 15 năm năm nay. Cho đến nay, nó đã vinh danh 2.127 thương hiệu và sản phẩm, giúp thúc đẩy tầm vóc của các thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nó được tổ chức bởi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.


Theo Duy Khang - CEOBANK.VN


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2