Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 - Số 40: Tập đoàn Lộc Trời

31-12-2017

NIENLICH - Tập đoàn sản xuất và cung cấp các sản phẩm cho ngành công nghiệp nông nghiệp thông qua mạng lưới phân phối của nó trên toàn thế giới.

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời sản xuất và phân phối hạt giống và hóa chất bảo vệ thực vật, sản xuất và chế biến gạo xuất khẩu, cung cấp giấy bao bì, và kinh doanh du lịch tại Việt Nam. Tập đoàn sản xuất và cung cấp các sản phẩm cho ngành công nghiệp nông nghiệp thông qua mạng lưới phân phối của nó trên toàn thế giới.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Công ty được thành lập năm 1993 và có trụ sở tại Long Xuyên, Việt Nam với các công ty con.

Tập đoàn Lộc Trời trước đây gọi tắt là Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Troi vào tháng 8 năm 2015. Gần đây, tập đoàn đã bắt đầu hợp tác với GrainPro thông qua nhà phân phối GISP Vietnam Ltd để giới thiệu công nghệ Ultra Hermetic vào hoạt động. Công ty trước đây là Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang và đổi tên thành Lộc Trì vào tháng 8 năm 2015.

Công ty được thành lập năm 1993 và có trụ sở tại Đồng bằng sông Cửu Long ở Long Xuyên với số vốn ban đầu là 750 triệu VND (33.000 USD). Tập đoàn nâng vốn điều lệ lên 672 tỷ đồng (30 triệu USD) vào cuối năm 2016. Lộc Trời Group có ba mảng kinh doanh chính: thuốc bảo vệ thực vật (CPC), hạt giống và gạo. Năm 2016, CPC, gạo và hạt giống lần lượt tăng 61%, 29% và 7% doanh thu thuần. Vào 7/2017, giá trị của Lộc Trời được ghi nhận là 13,1 triệu USD.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2